Vaatimattomasti paras
Kangasala

Logo

Kangasalan logo on keskeinen osa kaupungin identiteettiä. Logon huomiota herättävänä graafisena elementtinä toimii punainen g-kirjain, joka kuvastaa silmää vinkkaavaa iloista kaupunkilaista. Punainen väri symboloi kaupungin pitkää historiaa.

Alkuperäinen vaakuna

Kangasalan vaakunan on piirtänyt Olof Eriksson v. 1951. Hopeisessa, punaisilla pisaroilla sirotetussa kentässä on kuvattuna punainen, kotkakoristeinen harppu. Pisara-aihe perustuu taruun verta itkevästä kivestä Kangasalan kirkon seinässä. Harppu symbolisoi laulua ”Kesäpäivä Kangasalla” ja urkuteollisuutta. Hopeakilpi kuvaa seudun järvien selkiä. Värit yhdessä muodostuvat Hämeen väreistä.

Kaupungin vaakuna sen alkuperäisessä ulkoasussaan säilyttää paikkansa virallisissa, historiallisissa ja arvokkaissa yhteyksissä. Pääsääntöisesti kaikessa kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa tulee käyttää uutta tunnusta.

Suoja-alue

Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää suoja-alue. Suoja-alue määrittää kuinka lähelle toista elementtiä, kuvaa tai esimerkiksi paperin reunaa tunnus voidaan sijoittaa. Suositeltavaa on kuitenkin jättää tunnukselle suurempi suoja-alue, jos se on mahdollista. Suoja-alueeksi on määritetty tunnuksen g-kirjaimen alasakaran korkeus.

Minimikoko

Tunnuksen koon määrittämisessä on huomioitava toteutustavan ja käytön vaatimat edellytykset sekä rajoitteet. Tunnukselle ei ole määritetty maksimikokoa. Tunnuksen minimikoko 20 mm määräytyy sen leveyden mukaisesti.

Väriversiot

Väriversio: Pääasiallisesti tunnuksesta käytetään CMYK (painotuotteet) tai RGB (sähköinen käyttö) -väriversioita valkoisella tai vaalealla taustalla.
Valkoinen väriversio: Tummilla ja kirkasvärisillä taustoilla tunnuksesta voidaan käyttää 100 % valkoista versiota.
Musta väriversio: Jollei värillisen tunnuksen käyttö ole mahdollista, voidaan tunnusta käyttää 100 % mustana.
Harmaa väriversio: Harmaata versiota voidaan käyttää esim. monisivuisissa julkaisuissa, joissa halutaan sisällyttää tunnus huomaamattomana allekirjoituksena jokaisen sivun yhteydessä.

Tunnus tulee aina toisintaa valmiista originaalitiedostosta. Lataa TUNNUKSEN ORIGINAALIVERSIOT >

Logon pääasiallinen versio
Logon valkoinen väriversio
Logon musta väriversio
Logon harmaa väriversio

Slogan

Sijainti: Sloganin tulee sijaita joko tunnuksen alapuolella tai sitä voidaan käyttää irrallisena elementtinä. Sloganin sijainti suhteessa tunnukseen määräytyy tunnuksen minisuoja-alueen mukaan.
Koko suhteessa tunnukseen: Sloganin koko suhteessa tunnukseen on esiteltynä viereisellä sivulla

Logo ja slogan oksalla ylimmällä

Väri: Sloganin väri määräytyy tunnuksen yhteydessä käytettynä tunnuksen päävärityksen mukaan (musta, valkoinen tai harmaa). Kun slogania käytetään erillisenä elementtinä voidaan sen väriksi valita mikä tahansa ohjeiston pää- tai lisäväri. Silloin kuitenkin sloganin värityksen pitää mukailla muuta visuaalista ilmettä.

Lataa SLOGANIN ORIGINAALIVERSIOT >

Värit

Kuvion keskellä sijaitseva punainen sävy kuvastaa vaatimattomasti parasta Kangasalan kaupunkia. Tämä punainen sävy on Kangasalan visuaalisen ilmeen pääväri.

Oheisen kuvion ulkoreunalla olevalla viidellä (5) lisävärillä voidaan luoda hyväntuulinen ja energinen ilme. Tarvittaessa lisävärejä voidaan käyttää pääväriä suurempina pintoina.

Punaista sävyä käytetään kaupungin virallisissa materiaaleissa päävärinä. Lisävärejä voidaan käyttää pääväriä suurempina pintoina esimerkiksi ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Tällöin kuitenkin kuhunkin käyttökohteeseen/ näkymään tulee valita vain yksi lisäväri kerrallaan.

PMS 2347C
C6 M100 Y100 K0
R222 G35 B47
HEX #DE232F
PMS 7549C
C0 M33 Y100 K0
R252 G179 B22
HEX #FCB316
PMS 2028C
C4 M87 Y100 K0
R230 G73 B37
HEX #E64925
PMS 2758C
C100 M94 Y20 K13
R40 G51 B108
HEX #28336C
PMS 631C
C75 M9 Y20 K0
R0 G173 B197
HEX #00ADC5
PMS 347C
C100 M14 Y96 K0
R0 G150 B81
HEX #009651

Typografia

Tunnuksen ja väripaletin ohella typografia on olennainen osa visuaalista identiteettiä. Ohjeiston mukainen typografia luo yhtenäisen ja tunnistettavan ilmeen kaikkiin julkaisuihin ja sovelluksiin.

Ensisijainen kirjasinperhe

Objektiv Mk2 on Kangasalan virallisen markkinointi- ja viestintämateriaalin ensisijainen fontti. Sitä käytetään mm. painetuissa esitteissä ja flyereissä niin otsikoinneissa kuin pitkissäkin leipäteksteissä. Sillä saadaan muun visuaalisen ilmeen ohella aikaiseksi tunnistettava ulko- asu. Voit hyödyntää kaikkia Objektiv Mk2 -fontin leikkauksia.

Ammattilaiset saavat käyttöönsä Objektiv Mk2 -fontin mm. oheisilta verkkosivustoilta:
MyFonts
Typekit

Objektiv Mk2 Bold
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zåäö
1234567890
Objektiv Mk2 Regular
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zåäö
1234567890

Korvaava fontti

Century Gothic -fontti on kaupungin työntekijöiden ensisijainen fontti ja se löytyy jokaisen työntekijän Office-paketista. Sitä käytetään niin kirjelomakkeissa kuin ppt-esityksissä. Century Gothic -fonttia voidaan käyttää niin otsikoinneissa kuin pitkissäkin leipäteksteissä.

Century Gothic Bold
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zåäö
1234567890
Century Gothic Regular
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zåäö
1234567890

Kuvamaailma

Kangasalan kaupunki tunnistetaan positiivisesta, aidosta ja ihmisläheisestä kuvamaailmasta.

Kuvamaailman teemoina ovat arkielämä, vapaa-aika, työ, koulutus, hyvinvointi, palvelut, luonto sekä kaupunki ja maaseutu. Valokuvissa välittyy vahvasti dokumentaarisuus, tekeminen ja rentous. Kuvissa on aina läsnä ihminen.

HUOM. Kuvat ovat suuntaa-antavia ja toimivat luonnoksen omaisesti mallina myöhemmin kuvattaville originaaleille.

Mustavalkoiset kuvat

Mustavalkoisia kuvia käytetään kaupungin ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa pääkuvituksena. Mustavalkoisten kuvien käyttökohteita ovat mm. esitteiden kannet, ilmoitukset ja verkkosivuston pääkuva. Yhdessä kirkkaiden värien kanssa mustavalkoisilla pääkuvilla saadaan luotua erottuva, energinen ja iloinen ilme

Mustaalkoisia kuvia

Muut kuvat

Mustavalkoisten kuvien rinnalla voidaan käyttää värillisiä kuvia mm. sisältökuvina. Värikuvien avulla voidaan tuoda esiin mm. Kangasalan kaunista luontoa, kulttuuria, elinkeinoelämää, vapaa-aikaa, kaupunkia ja maaseutua.

Värillisiä kuvia

Graafiset elementit

Kangasalan kaupungin tunnistettava graafinen elementti muodostuu sanan Kangasala g-kirjaimen ympärille. Visuaalisesti yksinkertainen elementti kuvastaa iloista kaupunkilaista. Graafisesta elementistä on johdettu Kangasalan kaupungin kullekin arvolle sopiva ikonimainen kuvitus.

G-kirjainta käytetään kaupungin virallisissa materiaaleissa silloin, kun materiaali edustaa kaupunkia toimijana. Ikonimaisia kuvituksia voidaan käyttää kaupungin ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa, sekä epävirallisemmissa yhteyksissä.

Graafiset elementit

Elementtien käyttö

G-kirjainta käytetään kaupungin virallisissa materiaaleissa leimasimen omaisesti, jolloin se luo erilaisille materiaaleille arvokkaan visuaalisen ilmeen.

Kuviota voidaan hyödyntää materiaaleissa joko siten, että se näkyy kokonaan tai osittain (leveyssuunnassa 50 %). Kuviota ei tule koskaan kääntää eikä sen mittasuhteita muuttaa.

Elementtien käyttö

Ikonimaisia kuvituksia voidaan hyödyntää yhdessä mustavalkoisten valokuvien kanssa. Kuvitusten alkuperäistä väriä ei tule muuttaa. Kuvitus yhdistetään mustavalkoiseen kuvaan siten, että se on osittain objektin/ihmisen edessä ja/tai takana. Kuvio on hieman läpikuultava (opacity 85 %). Käytettynä yhdessä mustavalkoisten kuvien kanssa, kuvaan tulee liittää vain yksi ikonimainen elementti. Ikonimaisten kuvitusten koko ja paikka riippuu valokuvassa olevien elementtien paikasta sekä koosta.

Kuvituksia